Ebook: Tiếng anh chuyên ngành Môi trường

Tiếng Anh chuyên ngành môi trường.

Unit 1. Environment and ecology
Unit 2. Biomes and ecosystems
Unit 3. Energy and nutrients
Unit 4. Imbalances
Unit 5. Environmental pollution
Unit 6. Types of pollution
Unit 7. Polution control
Unit 8. Treatment systems for water
Unit 9. Treatment systems for air
Unit 10. Problems in pollution control


application/octet-stream
2.83 MB
546 lượt

Tài liệu cùng thể loại

1.36 MB
236 lượt
2.31 MB
149 lượt
729.41 KB
95 lượt
2.61 MB
165 lượt
1.2 MB
102 lượt
1.71 MB
114 lượt
9.34 MB
345 lượt
2.83 MB
546 lượt
1.6 MB
390 lượt

Bình luận

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký