Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Lê Hoàng Yến photo Lê Hoàng Yến 84 15
2 le ngoc khoa photo le ngoc khoa 83 17
3 Lưu Nghĩa Hiệp photo Lưu Nghĩa Hiệp 83 1
4 duong thi huong photo duong thi huong 83 23
5 Trần Quang Huy photo Trần Quang Huy 83 24
6 Nga photo Nga 83 12
7 Ngo Nguyen Lien Nhu photo Ngo Nguyen Lien Nhu 83 16
8 Linh Do Ngoc photo Linh Do Ngoc 82 16
9 phuongmai.nguyen photo phuongmai.nguyen 82 22
10 yamato1993 photo yamato1993 81 7
11 phuong photo phuong 81 21
12 ma tu chung photo ma tu chung 81 21
13 Vũ Quyên photo Vũ Quyên 81 5
14 trần thị tuyết photo trần thị tuyết 80 15
15 le manh tuan photo le manh tuan 80 12
16 TRAN THI THUY DUONG photo TRAN THI THUY DUONG 80 18
17 Đàm Thị Ánh photo Đàm Thị Ánh 80 8
18 trần thị vân anh photo trần thị vân anh 80 32
19 Criss photo Criss 80 15
20 hoang photo hoang 80 11