Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 NguyenTaiHen photo NguyenTaiHen 1 0
2 nguyen le hoang photo nguyen le hoang 1 0
3 truong my photo truong my 1 0
4 Khùng Tú photo Khùng Tú 1 0
5 Vũ Thị Linh photo Vũ Thị Linh 1 0
6 Nguyen Tan Lap photo Nguyen Tan Lap 1 0
7 Nguyễn Thùy Dương photo Nguyễn Thùy Dương 1 0
8 Nguyễn Tấn Phát photo Nguyễn Tấn Phát 1 0
9 hong diem photo hong diem 1 0
10 Nguyen Xuan Ha photo Nguyen Xuan Ha 1 0
11 Hoàng Văn Hùng photo Hoàng Văn Hùng 1 0
12 Ly Ly photo Ly Ly 1 0
13 trần thị thu hà  photo trần thị thu hà 1 0
14 Phan Huyen photo Phan Huyen 1 0
15 Nguyễn Đức Thắng photo Nguyễn Đức Thắng 1 0
16 Phth photo Phth 1 0
17 Hồ Sỹ Thi photo Hồ Sỹ Thi 1 0
18 nguyenhung photo nguyenhung 1 0
19 pham thi sen photo pham thi sen 1 0
20 lcdchinh photo lcdchinh 1 0