Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 danghoangphuongdiem photo danghoangphuongdiem 1 0
2 Hoàng Phong Thiên photo Hoàng Phong Thiên 1 0
3 lilo simpson photo lilo simpson 1 0
4 Tisumi Nguyen photo Tisumi Nguyen 1 0
5 vu duc si photo vu duc si 1 0
6 Nguyễn Hà photo Nguyễn Hà 1 0
7 Nguyễn Thị Kim Duyên photo Nguyễn Thị Kim Duyên 1 0
8 phammanhhoang photo phammanhhoang 1 0