Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Nguyen Thi Giang photo Nguyen Thi Giang 2 0
2 Nguyễn Đức Trọng photo Nguyễn Đức Trọng 2 0
3 realman7789 photo realman7789 2 0
4 phạm điệp photo phạm điệp 2 0
5 hong nhan photo hong nhan 2 0
6 luong thi mi sa photo luong thi mi sa 2 0
7 hoang kha photo hoang kha 2 0
8 Nguyễn Thị Ái Vy photo Nguyễn Thị Ái Vy 2 0
9 Ton Nu Ai Linh photo Ton Nu Ai Linh 2 0
10 mai lan chi photo mai lan chi 2 0
11 Thanh Truc photo Thanh Truc 2 0
12 phụng photo phụng 2 0
13 phong nam photo phong nam 2 0
14 Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân photo Nguyễn Ngọc Mỹ Ngân 2 0
15 Nguyễn Cao Mừng photo Nguyễn Cao Mừng 2 0
16 phan hoàng trân châu photo phan hoàng trân châu 2 0
17 Thanh Quang Minh photo Thanh Quang Minh 2 0
18 Pbquang photo Pbquang 2 0
19 nghi photo nghi 2 0
20 Nguyễn Thế Kỳ photo Nguyễn Thế Kỳ 2 0