Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Kudo Sinichi photo Kudo Sinichi 1 0
2 Nguyen ngoc thanh hong  photo Nguyen ngoc thanh hong 1 0
3 nguyen anh duc photo nguyen anh duc 1 0
4 Huong Hoa photo Huong Hoa 1 0
5 quangviet photo quangviet 1 0
6 trần thị ánh tuyết photo trần thị ánh tuyết 1 0
7 nguyễn tuyết photo nguyễn tuyết 1 0
8 nguyễn thạnh photo nguyễn thạnh 1 0
9 tran duc minh photo tran duc minh 1 0
10 tuấn khôi photo tuấn khôi 1 0
11 vo duy khanh photo vo duy khanh 1 0
12 Hong Tham photo Hong Tham 1 0
13 phammanhhoang photo phammanhhoang 1 0
14 tran thi vien minh photo tran thi vien minh 1 0
15 matbaoyeudoi photo matbaoyeudoi 1 0
16 Anh vi photo Anh vi 1 0
17 Nguyễn Thúy Phương photo Nguyễn Thúy Phương 1 0
18 Phu Nguyen photo Phu Nguyen 1 0
19 Nguyễn Thị Kim Duyên photo Nguyễn Thị Kim Duyên 1 0
20 ngocaobao photo ngocaobao 1 0