Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Bùi Thị Phương Vy photo Bùi Thị Phương Vy 1 0
2 nguyen tuoi thao photo nguyen tuoi thao 1 0
3 Nguyễn Quốc Duy photo Nguyễn Quốc Duy 1 0
4 Nguyễn Lê Kim Hân photo Nguyễn Lê Kim Hân 1 0
5 hoc tieng anh  photo hoc tieng anh 1 0
6 nguyen thi ngoc diep photo nguyen thi ngoc diep 1 0
7 Minh Phuong photo Minh Phuong 1 0
8 nguyen van hiep photo nguyen van hiep 1 0
9 Đào hương photo Đào hương 1 0
10 giao photo giao 1 0
11 Đỗ Thanh Mai photo Đỗ Thanh Mai 1 0
12 phat dat photo phat dat 1 0
13 toanvanthuan photo toanvanthuan 1 0
14 Nguyen Ngoc Kim photo Nguyen Ngoc Kim 1 0
15 tùng đào photo tùng đào 1 0
16 Trần Huyền Trang photo Trần Huyền Trang 1 0
17 Lê Thị Ngọc Mai photo Lê Thị Ngọc Mai 1 0
18 Nguyễn Văn Triệu photo Nguyễn Văn Triệu 1 0
19 nguyen huu toan photo nguyen huu toan 1 0
20 Lai Thi Hanh photo Lai Thi Hanh 1 0