Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 tuan photo tuan 1 0
2 phancuong photo phancuong 1 0
3 nguyen hai yen photo nguyen hai yen 1 0
4 Le Thi Thanh Thuy photo Le Thi Thanh Thuy 1 0
5 Mr Smile photo Mr Smile 1 0
6 linh linh photo linh linh 1 0
7 ha van trung photo ha van trung 1 0
8 trần văn Thông photo trần văn Thông 1 0
9 phuongthao photo phuongthao 1 0
10 Đỗ Thị Thủy photo Đỗ Thị Thủy 1 0
11 Tisumi Nguyen photo Tisumi Nguyen 1 0
12 danghoangphuongdiem photo danghoangphuongdiem 1 0
13 vu duc si photo vu duc si 1 0
14 Trần Tường Vy photo Trần Tường Vy 1 0
15 Nguyễn Hà photo Nguyễn Hà 1 0
16 lilo simpson photo lilo simpson 1 0