Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Trường photo Trường 1 0
2 Hoàng Văn Hùng photo Hoàng Văn Hùng 1 0
3 Ly Ly photo Ly Ly 1 0
4 Trương Thiên Kim photo Trương Thiên Kim 1 0
5 thanhpham photo thanhpham 1 0
6 Nguyen Thi Kim Phuong photo Nguyen Thi Kim Phuong 1 0
7 nguyen thi nguyet photo nguyen thi nguyet 1 0
8 phạm thị kim huế photo phạm thị kim huế 1 0
9 nguyễn tuyết photo nguyễn tuyết 1 0
10 tuan photo tuan 1 0
11 Kudo Sinichi photo Kudo Sinichi 1 0
12 Nguyễn Tấn Phát photo Nguyễn Tấn Phát 1 0
13 Như Quỳnh photo Như Quỳnh 1 0
14 nguyen anh duc photo nguyen anh duc 1 0
15 Huong Hoa photo Huong Hoa 1 0
16 quangviet photo quangviet 1 0
17 nguyễn thạnh photo nguyễn thạnh 1 0
18 tran duc minh photo tran duc minh 1 0
19 ngô thị chinh photo ngô thị chinh 1 0
20 vo duy khanh photo vo duy khanh 1 0