Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 lò văn tùng photo lò văn tùng 1 0
2 Nguyễn Văn Vinh photo Nguyễn Văn Vinh 1 0
3 Tran Thao photo Tran Thao 1 0
4 Vũ Mạnh Hùng photo Vũ Mạnh Hùng 1 0
5 baothanh264 photo baothanh264 1 0
6 Nguyen Viet Luan photo Nguyen Viet Luan 1 0
7 fvsvs photo fvsvs 1 0
8 Thanh Trúc photo Thanh Trúc 1 0
9 lethithuhuong photo lethithuhuong 1 0
10 Nguyễn Lê Kim Hân photo Nguyễn Lê Kim Hân 1 0
11 nhat huy photo nhat huy 1 0
12 phạm ngọc hoàn photo phạm ngọc hoàn 1 0
13 sjdia dfdsf photo sjdia dfdsf 1 0
14 phamminhphat photo phamminhphat 1 0
15 Nguyễn Đức Anh photo Nguyễn Đức Anh 1 0
16 NGUYEN  TRUNG CHINH photo NGUYEN TRUNG CHINH 1 0
17 Bùi Thị Phương Vy photo Bùi Thị Phương Vy 1 0
18 nguyen tuoi thao photo nguyen tuoi thao 1 0
19 Nguyễn Quốc Duy photo Nguyễn Quốc Duy 1 0
20 bùi văn thịnh photo bùi văn thịnh 1 0