Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Nguyễn Thị Kim Duyên photo Nguyễn Thị Kim Duyên 1 0
2 Hồ Sỹ Thi photo Hồ Sỹ Thi 1 0
3 nguyenhung photo nguyenhung 1 0
4 Huỳnh Tuấn photo Huỳnh Tuấn 1 0
5 trần văn Thông photo trần văn Thông 1 0
6 nguyen hai yen photo nguyen hai yen 1 0
7 Le Thi Thanh Thuy photo Le Thi Thanh Thuy 1 0
8 ha van trung photo ha van trung 1 0
9 Mr Smile photo Mr Smile 1 0
10 phancuong photo phancuong 1 0
11 linh linh photo linh linh 1 0
12 Hoàng Văn Hùng photo Hoàng Văn Hùng 1 0
13 phuongthao photo phuongthao 1 0
14 Pham Cao Nhue photo Pham Cao Nhue 1 0
15 vu duc si photo vu duc si 1 0
16 lilo simpson photo lilo simpson 1 0
17 Nguyễn Hà photo Nguyễn Hà 1 0
18 Tisumi Nguyen photo Tisumi Nguyen 1 0
19 Trần Tường Vy photo Trần Tường Vy 1 0
20 danghoangphuongdiem photo danghoangphuongdiem 1 0