Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 trương phước lợi photo trương phước lợi 1 0
2 Nguyễn Thành Đạo photo Nguyễn Thành Đạo 1 0
3 trinhdinhthang photo trinhdinhthang 1 0
4 đỗ viết thắng photo đỗ viết thắng 1 0
5 Lê Hiệp Hùng photo Lê Hiệp Hùng 1 0
6 Nguyễn Hữu Trí photo Nguyễn Hữu Trí 1 0
7 Nguyen thi vung photo Nguyen thi vung 1 0
8 Lưu Hoàng Lan Anh photo Lưu Hoàng Lan Anh 1 0
9 btmh photo btmh 1 0
10 tri photo tri 1 0
11 le van dung photo le van dung 1 0
12 Mai Hồng Thu photo Mai Hồng Thu 1 0
13 dophuonganhajc1993 photo dophuonganhajc1993 1 0
14 nguyen  hong nha photo nguyen hong nha 1 0
15 Tran Van Cong photo Tran Van Cong 1 0
16 nguyên thu hien photo nguyên thu hien 1 0
17 PHẠM THỊ PHƯƠNG ÁNH photo PHẠM THỊ PHƯƠNG ÁNH 1 0
18 quan photo quan 1 0
19 Nguyen ngoc thanh hong  photo Nguyen ngoc thanh hong 1 0
20 Trương Thiên Kim photo Trương Thiên Kim 1 0