Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 phancuong photo phancuong 1 0
2 phuongthao photo phuongthao 1 0
3 ha van trung photo ha van trung 1 0
4 Le Thi Thanh Thuy photo Le Thi Thanh Thuy 1 0
5 nguyen hai yen photo nguyen hai yen 1 0
6 trần văn Thông photo trần văn Thông 1 0
7 linh linh photo linh linh 1 0
8 Nguyễn Duy Phước photo Nguyễn Duy Phước 1 0
9 Mr Smile photo Mr Smile 1 0
10 Đào Trang Linh photo Đào Trang Linh 1 0
11 danghoangphuongdiem photo danghoangphuongdiem 1 0
12 HuyenChip photo HuyenChip 1 0
13 vu duc si photo vu duc si 1 0
14 pham tien anh photo pham tien anh 1 0
15 Nguyễn Hà photo Nguyễn Hà 1 0
16 Tisumi Nguyen photo Tisumi Nguyen 1 0
17 Trần Tường Vy photo Trần Tường Vy 1 0
18 lilo simpson photo lilo simpson 1 0