Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Trần Huyền Trang photo Trần Huyền Trang 1 0
2 Nguyễn Văn Triệu photo Nguyễn Văn Triệu 1 0
3 phat dat photo phat dat 1 0
4 Lai Thi Hanh photo Lai Thi Hanh 1 0
5 nguyen huu toan photo nguyen huu toan 1 0
6 Daniel Truong photo Daniel Truong 1 0
7 Hoàng thị le na photo Hoàng thị le na 1 0
8 lê văn hai photo lê văn hai 1 0
9 Nguyen Thi Dung photo Nguyen Thi Dung 1 0
10 nguyen van hau photo nguyen van hau 1 0
11 Nguyen Helen photo Nguyen Helen 1 0
12 khanhntkhkh photo khanhntkhkh 1 0
13 langthangdegapnhau photo langthangdegapnhau 1 0
14 Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc photo Đoàn Nguyễn Bảo Ngọc 1 0
15 trinh xuan duong photo trinh xuan duong 1 0
16 phan xuan bac photo phan xuan bac 1 0
17 pham thi hong nhung photo pham thi hong nhung 1 0
18 Hoàng Văn Tùng photo Hoàng Văn Tùng 1 0
19 TRAN VAN THONG photo TRAN VAN THONG 1 0
20 utka thy photo utka thy 1 0