Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Pham hong nhung photo Pham hong nhung 227 61
2 Nguyễn Trà My photo Nguyễn Trà My 218 81
3 ngô thị trang photo ngô thị trang 217 61
4 bui duc son photo bui duc son 216 62
5 Nguyễn Hoàng Dương photo Nguyễn Hoàng Dương 212 75
6 nguyen minh duc photo nguyen minh duc 210 29
7 Lê Quang Phúc photo Lê Quang Phúc 209 82
8 Nguyễn Hoài Thương photo Nguyễn Hoài Thương 208 80
9 Nguyễn Thị Lan Dung photo Nguyễn Thị Lan Dung 204 38
10 Nguyen Thi Thanh Nghia photo Nguyen Thi Thanh Nghia 199 37
11 Nguyễn Thị Khánh Linh photo Nguyễn Thị Khánh Linh 198 47
12 Nguyễn Quang Huy photo Nguyễn Quang Huy 191 51
13 đinh thị hồng photo đinh thị hồng 191 28
14 nguyễn thị việt trinh photo nguyễn thị việt trinh 187 50
15 Mai Thị Hải photo Mai Thị Hải 185 43
16 huynh ba lac nguyen photo huynh ba lac nguyen 182 49
17 truongxuan photo truongxuan 181 57
18 Lê Thị Mai photo Lê Thị Mai 178 38
19 Sky Blue photo Sky Blue 173 21
20 Trần Thảo Nhiên photo Trần Thảo Nhiên 172 64