Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 nguyen thi my tien photo nguyen thi my tien 170 56
2 Nguyễn Xuân Dũng photo Nguyễn Xuân Dũng 167 49
3 Dang Thi Thu Hang photo Dang Thi Thu Hang 166 33
4 Hung Nguyen photo Hung Nguyen 164 30
5 Tralovedbsk photo Tralovedbsk 164 46
6 Phạm Hữu Tú photo Phạm Hữu Tú 164 48
7 luucongthehien photo luucongthehien 162 51
8 trung photo trung 158 47
9 nguyen duc quang photo nguyen duc quang 158 51
10 Trương Tài photo Trương Tài 153 27
11 Tu Truong Anh photo Tu Truong Anh 150 38
12 Hua Thi Thuong photo Hua Thi Thuong 150 29
13 Lê Văn Hậu photo Lê Văn Hậu 149 21
14 Nguyễn Vân Anh photo Nguyễn Vân Anh 149 36
15 Phạm Đào Tuấn Anh photo Phạm Đào Tuấn Anh 146 42
16 Trần Thị Ngọc photo Trần Thị Ngọc 146 33
17 Nguyen Van Thanh photo Nguyen Van Thanh 145 37
18 cao vo hoai phuong photo cao vo hoai phuong 143 23
19 bui thom photo bui thom 143 38
20 huỳnh thanh phong photo huỳnh thanh phong 143 19