Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 huỳnh thanh phong photo huỳnh thanh phong 143 19
2 Trịnh Ngọc Hải photo Trịnh Ngọc Hải 142 9
3 Vo thi anh tuyet photo Vo thi anh tuyet 142 17
4 Hoàng Diệu Thu photo Hoàng Diệu Thu 141 21
5 Hà Hoài An photo Hà Hoài An 138 15
6 truong thi ha photo truong thi ha 137 32
7 phanthinhuthao photo phanthinhuthao 137 25
8 myhanh1207@gmail.com photo myhanh1207@gmail.com 136 23
9 Nguyễn Phương Hoàn photo Nguyễn Phương Hoàn 136 37
10 luu quang vu photo luu quang vu 136 36
11 ngo lien khuong photo ngo lien khuong 134 36
12 Nguyễn Thị Minh Phương photo Nguyễn Thị Minh Phương 133 19
13 Lâm Hiếu Gia photo Lâm Hiếu Gia 133 13
14 nguyen thi Lan photo nguyen thi Lan 131 35
15 nguyễn tú uyên photo nguyễn tú uyên 131 46
16 Phạm Thị Vân Anh photo Phạm Thị Vân Anh 129 42
17 công nguyên photo công nguyên 128 19
18 Pham Thi My Duyen photo Pham Thi My Duyen 127 40
19 Nguyễn Vũ Thu Huệ photo Nguyễn Vũ Thu Huệ 126 18
20 do hong phuong photo do hong phuong 126 16