Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Trịnh Ngọc Hải photo Trịnh Ngọc Hải 142 9
2 Vo thi anh tuyet photo Vo thi anh tuyet 142 17
3 Hoàng Diệu Thu photo Hoàng Diệu Thu 141 21
4 Hà Hoài An photo Hà Hoài An 138 15
5 truong thi ha photo truong thi ha 137 32
6 phanthinhuthao photo phanthinhuthao 137 25
7 myhanh1207@gmail.com photo myhanh1207@gmail.com 136 23
8 Nguyễn Phương Hoàn photo Nguyễn Phương Hoàn 136 37
9 luu quang vu photo luu quang vu 136 36
10 ngo lien khuong photo ngo lien khuong 134 36
11 Nguyễn Thị Minh Phương photo Nguyễn Thị Minh Phương 133 19
12 Lâm Hiếu Gia photo Lâm Hiếu Gia 133 13
13 nguyen thi Lan photo nguyen thi Lan 131 35
14 nguyễn tú uyên photo nguyễn tú uyên 131 46
15 Phạm Thị Vân Anh photo Phạm Thị Vân Anh 129 42
16 công nguyên photo công nguyên 128 19
17 Pham Thi My Duyen photo Pham Thi My Duyen 127 40
18 Nguyễn Vũ Thu Huệ photo Nguyễn Vũ Thu Huệ 126 18
19 do hong phuong photo do hong phuong 126 16
20 le duc duan photo le duc duan 126 26