Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 vtvtran4000 photo vtvtran4000 124 29
2 h.hiny photo h.hiny 124 32
3 Đỗ thị trang photo Đỗ thị trang 124 27
4 Lã Linh Chi photo Lã Linh Chi 123 18
5 hoa khoi viet photo hoa khoi viet 123 27
6 nguyễn văn đại photo nguyễn văn đại 122 27
7 Phương Trang photo Phương Trang 122 29
8 Lê Ánh Tuyết photo Lê Ánh Tuyết 121 37
9 Dang tran kim thanh photo Dang tran kim thanh 120 26
10 Trần Ngọc Minh photo Trần Ngọc Minh 120 12
11 Trần Thế Vương photo Trần Thế Vương 120 12
12 Pham Tien Luat photo Pham Tien Luat 119 25
13 Pham minh Tu photo Pham minh Tu 118 31
14 dep_zai_02 photo dep_zai_02 118 17
15 honglam photo honglam 118 15
16 kieu oanh photo kieu oanh 117 18
17 doanh doanh photo doanh doanh 116 14
18 thanhhuylehuynh photo thanhhuylehuynh 115 27
19 Trần Tùng Giang photo Trần Tùng Giang 115 7
20 Trang Trịnh photo Trang Trịnh 115 30