Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Nguyen Viet Ha photo Nguyen Viet Ha 114 9
2 Trang Trinh photo Trang Trinh 114 36
3 le quang thang photo le quang thang 113 17
4 Đặng Xuân Nhã photo Đặng Xuân Nhã 113 23
5 Phan Nhat photo Phan Nhat 112 14
6 Trần Công Đạt photo Trần Công Đạt 112 13
7 xitrum nguyễn photo xitrum nguyễn 111 33
8 Nguyen The Hien photo Nguyen The Hien 111 15
9 kukubarru Brus photo kukubarru Brus 111 25
10 thanh tuyen photo thanh tuyen 111 18
11 Thảo Tâm photo Thảo Tâm 109 22
12 Phước Đức photo Phước Đức 108 23
13 Lương Thị Trang photo Lương Thị Trang 107 17
14 Thường Nga photo Thường Nga 106 28
15 trần phạm mỹ nghi photo trần phạm mỹ nghi 105 5
16 lê thị bích hồng photo lê thị bích hồng 104 9
17 hoàng thị cẩm anh photo hoàng thị cẩm anh 103 12
18 nguyenhaibang photo nguyenhaibang 103 13
19 dang tran nhat minh photo dang tran nhat minh 102 20
20 Nguyễn Thị Thu Đẹp photo Nguyễn Thị Thu Đẹp 101 16