Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Trang Trịnh photo Trang Trịnh 115 30
2 Nguyen Viet Ha photo Nguyen Viet Ha 114 9
3 Trang Trinh photo Trang Trinh 114 36
4 le quang thang photo le quang thang 113 17
5 Đặng Xuân Nhã photo Đặng Xuân Nhã 113 23
6 Phan Nhat photo Phan Nhat 112 14
7 Trần Công Đạt photo Trần Công Đạt 112 13
8 xitrum nguyễn photo xitrum nguyễn 111 33
9 Nguyen The Hien photo Nguyen The Hien 111 15
10 kukubarru Brus photo kukubarru Brus 111 25
11 thanh tuyen photo thanh tuyen 111 18
12 Thảo Tâm photo Thảo Tâm 109 22
13 Phước Đức photo Phước Đức 108 23
14 Lương Thị Trang photo Lương Thị Trang 107 17
15 tuấn khôi photo tuấn khôi 106 10
16 Thường Nga photo Thường Nga 106 28
17 trần phạm mỹ nghi photo trần phạm mỹ nghi 105 5
18 lê thị bích hồng photo lê thị bích hồng 104 9
19 hoàng thị cẩm anh photo hoàng thị cẩm anh 103 12
20 nguyenhaibang photo nguyenhaibang 103 13