Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Dương Thanh Vân photo Dương Thanh Vân 99 22
2 robi photo robi 98 11
3 Trần Thị Diễm Ly photo Trần Thị Diễm Ly 98 20
4 Trần Dương Minh Đại photo Trần Dương Minh Đại 97 6
5 mario nguyen photo mario nguyen 97 6
6 bien hoai thuong photo bien hoai thuong 96 15
7 qthanh photo qthanh 96 9
8 NamAnh photo NamAnh 96 36
9 khanhle photo khanhle 95 21
10 lê hữu tuấn photo lê hữu tuấn 95 19
11 ha thi thom photo ha thi thom 94 34
12 Jerry se Hiran photo Jerry se Hiran 94 29
13 dokhanhha photo dokhanhha 94 15
14 Nguyễn Thị Quyền photo Nguyễn Thị Quyền 93 12
15 trang photo trang 93 28
16 Sai Cong Doanh photo Sai Cong Doanh 93 3
17 hoangthi photo hoangthi 92 26
18 Trần mạnh nữ photo Trần mạnh nữ 92 18
19 Nguyễn Xuân Nhựt photo Nguyễn Xuân Nhựt 91 17
20 Nguyễn Thị Phương Khánh photo Nguyễn Thị Phương Khánh 91 2