Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Dương Thanh Vân photo Dương Thanh Vân 99 22
2 robi photo robi 98 11
3 Trần Thị Diễm Ly photo Trần Thị Diễm Ly 98 20
4 Trần Dương Minh Đại photo Trần Dương Minh Đại 97 6
5 mario nguyen photo mario nguyen 97 6
6 lam giang phong photo lam giang phong 96 12
7 bien hoai thuong photo bien hoai thuong 96 15
8 qthanh photo qthanh 96 9
9 NamAnh photo NamAnh 96 36
10 khanhle photo khanhle 95 21
11 lê hữu tuấn photo lê hữu tuấn 95 19
12 ha thi thom photo ha thi thom 94 34
13 Jerry se Hiran photo Jerry se Hiran 94 29
14 dokhanhha photo dokhanhha 94 15
15 Nguyễn Thị Quyền photo Nguyễn Thị Quyền 93 12
16 trang photo trang 93 28
17 Sai Cong Doanh photo Sai Cong Doanh 93 3
18 hoangthi photo hoangthi 92 26
19 Trần mạnh nữ photo Trần mạnh nữ 92 18
20 Nguyễn Xuân Nhựt photo Nguyễn Xuân Nhựt 91 17