Bảng vàng thành tích

Bảng vàng

Bảng vàng danh sách thành viên trên tienganhvip.com
STT Thành viên Điểm học tập Điểm thành tích
1 Nguyễn Thị Phương Khánh photo Nguyễn Thị Phương Khánh 91 2
2 pham kati photo pham kati 91 11
3 nguyễn thị Dung photo nguyễn thị Dung 90 24
4 Huỳnh Thị Kim Quý photo Huỳnh Thị Kim Quý 90 8
5 Lan Truong photo Lan Truong 90 9
6 Lê Thảo Vi photo Lê Thảo Vi 90 30
7 bùi  thị hằng photo bùi thị hằng 89 9
8 Jimmy Collin photo Jimmy Collin 89 7
9 linh photo linh 89 18
10 thuyhang photo thuyhang 88 13
11 hoang thi kim lien photo hoang thi kim lien 88 28
12 Mai Thị Hạnh photo Mai Thị Hạnh 87 21
13 Võ Lê Minh Thuận photo Võ Lê Minh Thuận 87 6
14 Nguyen Ngoc Quynh Nhu photo Nguyen Ngoc Quynh Nhu 85 13
15 phucanh photo phucanh 85 8
16 khicondethuong photo khicondethuong 85 2
17 Nguyễn Thị Hồng Diễm photo Nguyễn Thị Hồng Diễm 85 27
18 gaconnhinhanh photo gaconnhinhanh 84 17
19 Lê Hoàng Yến photo Lê Hoàng Yến 84 15
20 le ngoc khoa photo le ngoc khoa 83 17