nguyen thi ut

Thông tin hồ sơ

nguyen thi ut
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
ut
ĐIỂM THÀNH TÍCH
92 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
333

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

15/22

08:00:26 11-25-2012

23/25 duoc 9 đ

09:33:45 11-19-2012

9/10

08:12:36 11-14-2012

10/10

08:07:48 11-14-2012

17/20 duoc 9đ. 

08:34:08 11-03-2012

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Writing-from-Start-to-Finish 15:17 - 30/10/2012
Ebook: Writing-from-Start-to-Finish 15:17 - 30/10/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Mô tả qua tranh: Bài 51 14:31 - 30/10/2012 7 Xem
Viết lại câu: Bài tập 20 14:38 - 30/10/2012 6 Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 22 14:47 - 30/10/2012 10 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 37 14:50 - 30/10/2012 7 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 38 11:56 - 31/10/2012 10 Xem
Viết lại câu: Bài tập 21 08:02 - 01/11/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 52 15:22 - 02/11/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 23 13:55 - 03/11/2012 10 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 39 14:06 - 03/11/2012 8 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 46 14:54 - 03/11/2012 10 Xem