maianhtu

Thông tin hồ sơ

maianhtu
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
maianhtu
ĐIỂM THÀNH TÍCH
89 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
640

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 14:49 - 09/01/2013
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 05:02 - 20/11/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 24 14:57 - 06/11/2012 8 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 1 15:07 - 06/11/2012 7 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 46 15:49 - 06/11/2012 1 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 52 15:54 - 06/11/2012 5 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 47 15:56 - 07/11/2012 7 Xem
Viết luận: Chủ đề 24 16:32 - 08/11/2012 4 Xem
Viết lại câu: Bài tập 22 16:46 - 08/11/2012 1 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 53 16:53 - 08/11/2012 6 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 54 10:15 - 10/11/2012 1 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 2 10:26 - 10/11/2012 4 Xem