NguyenThanhDat

Thông tin hồ sơ

NguyenThanhDat
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
thanhdat0205
ĐIỂM THÀNH TÍCH
184 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
560

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

It is interesting

09:57:54 01-01-2013

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Đề thi TOEIC-05-2009 02:28 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-04-2009 02:26 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-03-2009 02:24 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-02-2009 02:20 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-01-2009 02:15 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-08+09-2008 02:08 - 23/04/2014
Đề thi TOEIC-01 ( Listening +Reading) 02:00 - 23/04/2014
Ebook: English Sentence Structure 09:12 - 09/04/2014
Ebook: Học Tiếng Anh qua thành ngữ( Elementary) 09:10 - 09/04/2014
Ebook: English Sentence Structure 13:58 - 17/12/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Mô tả qua tranh: Bài 56 16:18 - 19/11/2012 10 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 3 16:24 - 19/11/2012 8 Xem
Viết lại câu: Bài tập 24 16:29 - 19/11/2012 10 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 6 10:52 - 06/12/2012 8 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 40 11:04 - 06/12/2012 7 Xem
Viết lại câu: Bài tập 27 11:09 - 06/12/2012 6 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 52 11:23 - 06/12/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 59 11:28 - 06/12/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 30 11:58 - 06/12/2012 10 Xem
Viết lại câu: Bài tập 28 11:25 - 09/12/2012 10 Xem