nguyễn trường vũ

Thông tin hồ sơ

nguyễn trường vũ
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
36 GOLD
(VIP)
a3hanoi90
ĐIỂM THÀNH TÍCH
52 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
348

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 7 11:31 - 14/12/2012 6 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 54 11:08 - 15/12/2012 8 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 42 11:28 - 15/12/2012 5 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 61 11:31 - 15/12/2012 9 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 8 11:02 - 17/12/2012 7 Xem
Viết lại câu: Bài tập 29 11:09 - 17/12/2012 1 Xem
Viết lại câu: Bài tập 30 10:52 - 22/12/2012 8 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 51 10:55 - 22/12/2012 5 Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 33 11:08 - 22/12/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 63 11:08 - 24/12/2012 9 Xem