hoangngocanh

Thông tin hồ sơ

hoangngocanh
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
ngocanhcdav
ĐIỂM THÀNH TÍCH
74 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
287

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

what should do to improve my listening skill?

 

09:42:45 01-12-2013

i think it is very useful.

my listening skill is very bad. What should I do now?

09:36:55 01-12-2013

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 53 06:57 - 11/12/2012 0 Xem
Viết lại câu: Bài tập 28 08:09 - 11/12/2012 0 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 45 05:46 - 04/01/2013 10 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 10 05:54 - 04/01/2013 6 Xem
Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 36 08:29 - 07/01/2013 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 65 08:34 - 07/01/2013 10 Xem
Viết lại câu: Bài tập 32 08:41 - 07/01/2013 6 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 46 08:51 - 07/01/2013 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 57 09:22 - 07/01/2013 8 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 54 10:29 - 08/01/2013 10 Xem