Ngat Vu

Thông tin hồ sơ

Ngat Vu
Duc Thang -Hiep Hoa-Bac Giang THPT Hiep Hoa So 3
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
I love you more than I can say! In life no one is perfect, but one should live near perfection!
0 GOLD
(MEMBER)
ngathh3
ĐIỂM THÀNH TÍCH
1 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
7

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

36. intersts 

09:03:00 01-26-2013
Minh nghe duoc bai nay, chac mot so cau van sai. Gui ban DTH. Chuc ban hoc tot! 1. Spring 17. goal 33. years 2. raised 18. cuts 34. industry 3. dreams 19. 2 billion 35. efforts 4. invest 20. government 36. 2 billion 5. leaders 21. 1 billion 37. known 6. head 22. created 38. works 7. progress 23. countries 39. businesses 8. presidents 24. 3.5 billion 40. projects. 9. plans 25. 400 million 10.speech 26. 30 11.mug(???) 27. educated 12.parts 28. movement 13. jobs 29. Oil 14. mug 30. shows 15. fun 31. raise 16. 4.5 billion 32. growth 08:54:24 01-26-2013

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011-TIẾNG ANH-Mã đề thi 195 15:02 - 25/01/2013 7

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Mẫu: Câu Hỏi Phỏng Vấn Bằng Tiếng Anh & Trả Lời 14:41 - 25/01/2013

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.