Tống Thị Trúc Ngân

Thông tin hồ sơ

Tống Thị Trúc Ngân
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
trucngan11
ĐIỂM THÀNH TÍCH
74 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
340

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

nhiều thứ cần phải nhớ...eo nhiều quá

03:48:28 06-07-2012

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Game: WordGuru 17:29 - 30/06/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 6 07:59 - 14/06/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 5 11:04 - 14/06/2012 5 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 2 11:58 - 14/06/2012 7 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 7 17:41 - 17/06/2012 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 8 07:04 - 18/06/2012 9 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 7 16:28 - 19/06/2012 5 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 6 16:31 - 19/06/2012 10 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 9 07:57 - 22/06/2012 8 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 10 17:26 - 22/06/2012 8 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 11 05:42 - 26/06/2012 8 Xem