Nguyen Thu Thuy

Thông tin hồ sơ

Nguyen Thu Thuy
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
10 GOLD
(VIP)
nguyenthuthuy
ĐIỂM THÀNH TÍCH
125 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
423

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Sách ngữ pháp tiếng Anh 08:41 - 29/06/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 6 07:00 - 12/06/2012 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 7 02:35 - 22/06/2012 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 8 08:41 - 26/06/2012 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 9 09:55 - 26/06/2012 8 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 12 07:31 - 27/06/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 9 08:05 - 27/06/2012 9 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 10 08:08 - 27/06/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 11 08:15 - 27/06/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 12 08:21 - 27/06/2012 10 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 6 02:14 - 28/06/2012 6 Xem