Nguyễn Thị Thảo Trang

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Thảo Trang
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
Thaotrang2912
ĐIỂM THÀNH TÍCH
0 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
7

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

12/20 =))))

11:19:29 09-29-2013

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 002 18:26 - 29/09/2013 4
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ B-Đề 001 13:46 - 28/03/2014 3

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 16:54 - 05/04/2014
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 16:57 - 27/03/2014
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 17:54 - 29/09/2013
Ebook: Bài kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh 17:54 - 29/09/2013

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.