Đinh Hiểu Minh

Thông tin hồ sơ

Đinh Hiểu Minh
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
mizuki108
ĐIỂM THÀNH TÍCH
0 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
0

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

I should have thought of that before.

08:08:01 04-09-2014

- We have... skills

=> Đáp án A

=> help somebody do something

 

- SAC... adults.

=> Đáp án C

=> Specialize in V-ing something.

08:06:30 04-09-2014

Các bài thi đã làm

Bạn chưa tham gia test trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia hệ thống trắc nghiệm test online trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Đề thi TOEIC-04-2009 15:22 - 09/04/2014
Đề thi TOEIC-03-2009 15:22 - 09/04/2014
Đề thi TOEIC-02-2009 15:21 - 09/04/2014
Đề thi TOEIC-01 ( Listening +Reading) 14:59 - 09/04/2014

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.