bui thi thao

Thông tin hồ sơ

bui thi thao
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
thaobui
ĐIỂM THÀNH TÍCH
6 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
36

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

có bạn nào giúp mình trả lời câu hỏi của mình với, mình thấy thắc mắc quá !

06:29:39 09-13-2012

Rod didn't even (19) it to surgery. Thầy cô giúp em giải thích vì sao câu này  ta lai dùng "make" mà không dùng "get".

Theo em được biết thì sau make+V-bare-inf, chứ không phải V-toinf trừ trường hợp câu bị động, mà ở đây là câu chủ động mà ?

nếu dùng thể truyền khiến " get" thì lại đúng cấu trúc.

06:26:07 09-13-2012

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Mẫu CV-Teacher-resume 15:38 - 30/08/2012
Ebook: Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh 05:33 - 30/07/2012
Ebook: Đọc và viết thư bằng Tiếng Anh 05:33 - 30/07/2012
Ebook: The Key To Excellent Speaking 16:22 - 29/07/2012
Ebook: The Key To Excellent Speaking 16:22 - 29/07/2012
Ebook: The Key To Excellent Speaking 16:21 - 29/07/2012
Ebook: TOEFL IBT Tips 11:58 - 23/07/2012
Ebook: TOEFL IBT Tips 11:58 - 23/07/2012
Ebook: 185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays 11:58 - 23/07/2012
Ebook: 185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays 11:58 - 23/07/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Dịch Việt Anh: Bài 21 14:17 - 31/08/2012 8 Xem