tamtawan

Thông tin hồ sơ

tamtawan
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
wantawan
ĐIỂM THÀNH TÍCH
0 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
0

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

1. educators : Đúng 2. students : Đúng 3. sexual : Đúng 4. campus : Đúng 5. universities : Đúng 6. sex : Đúng 7. 1972 : Sai Đáp án đúng: nineteen seventy-two  8. activities : Đúng 9. says : Đúng 10. steps : Đúng 11. rights : Đúng 12. catten : Sai Đáp án đúng: kept  13. protected : Đúng 14. assistant : Đúng 15. staff : Đúng 16. greater : Đúng 17. parents : Sai Đáp án đúng: parent  18. college : Đúng 19. engaged : Sai Đáp án đúng: worried  20. Không trả lời Đáp án đúng: officials  21. efforts : Đúng 22. letter : Đúng 23. believes : Đúng 24. 20 : Sai Đáp án đúng: twenty  25. idea : Đúng 26. means : Đúng 27. activies : Sai Đáp án đúng: nineteen eighty-eight  28. population : Đúng 29. provent : Sai Đáp án đúng: prevention 30. goverment : Sai Đáp án đúng: government  31. programs : Đúng 32. lead : Đúng 33. reports : Đúng 34. worked : Sai Đáp án đúng: worse 35. students : Đúng 36. rights : Đúng 37. willing : Đúng 38. against : Đúng 39. case : Đúng 40. law : Sai Đáp án đúng: laws 06:43:00 11-28-2016

Các bài thi đã làm

Bạn chưa tham gia test trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia hệ thống trắc nghiệm test online trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.