Nguyễn Thị Ngọc Châu

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Ngọc Châu
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
Châu Nguyễn
ĐIỂM THÀNH TÍCH
0 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
31

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Nghe trên youtube đó. Mở 2 web cùng 1 lúc là đc.

08:07:16 01-19-2017

1.phone                                            11.perfect

2.writing                                            12.admire

3.understand                                      13.independent                                               

4.marry                                               14.another

5.rest                                                 15.smile

6.wonderful                                         16.walks

7.problems                                           17.sit

8.than                                                 18.want

9.life                                                    19.wrong

10.happiness                                        20.lose

06:47:16 01-15-2017

18/20. 9/10

06:40:45 01-15-2017

1.new

2.native

3.8

4.found

5.months

6.toward

7.body

8.screaming

9.around

10.took

11.apartment

12.walked

13.buy

14.salesman

15.pick

06:57:36 01-13-2017

10/15 từ, 7/10 điểm.

11:43:14 12-31-2016

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.