Võ Mai Thi

Thông tin hồ sơ

Võ Mai Thi
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
vomaithi
ĐIỂM THÀNH TÍCH
3 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
9

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

8/10

experience thieu s moi buon

07:42:38 07-20-2017
Số câu hỏi: 15
Số câu trả lời đúng: 11
Điểm đạt được: 7 / 10 điểm   07:30:12 07-20-2017

Số câu hỏi: 10
Số câu trả lời đúng: 9
Điểm đạt được: 9 / 10 điểm

OMG the word I can't hear is "time"
Unbelievable
However, I feel satisfied with my result :))

07:21:05 07-20-2017

Số câu hỏi: 10
Số câu trả lời đúng: 9
Điểm đạt được: 9 / 10 điểm

07:01:05 07-20-2017

Số câu hỏi: 5
Số câu trả lời đúng: 5
Điểm đạt được: 10 / 10 điểm


06:57:50 07-20-2017

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
Đề Thi Tốt nghiệp Tiếng Anh 2012- Mã đề 197 04:57 - 21/07/2017 9

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.