Nguyễn Kiều Nhung

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Kiều Nhung
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
kieunhungpr
ĐIỂM THÀNH TÍCH
0 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
0

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Số câu hỏi: 30
Số câu trả lời đúng: 22
Điểm đạt được: 7,3 / 10 điểm

05:09:47 11-05-2018

Số câu hỏi: 30
Số câu trả lời đúng: 21
Điểm đạt được: 7 / 10 điểm

08:08:41 11-05-2018

23/30 = 8/10

07:55:52 11-05-2018

23/30 = 8/10

07:55:52 11-05-2018

23/30 = 8/10

07:55:47 11-05-2018

Các bài thi đã làm

Bạn chưa tham gia test trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia hệ thống trắc nghiệm test online trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.