phankhanhnesta

Thông tin hồ sơ

phankhanhnesta
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
phankhanhnesta
ĐIỂM THÀNH TÍCH
6 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
18

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Số câu hỏi: 30
Số câu trả lời đúng: 23
Điểm đạt được: 8 / 10 điểm

 

1. weather : Đúng 2. prepared : Đúng 3. extreme : Đúng 4. feet : Đúng 5. minor : Đúng 6. cases : Đúng 7. suffer : Đúng 8. effective : Sai Đáp án đúng: affected 9. faction : Sai Đáp án đúng: infection 10. injury : Đúng 11. condition : Đúng 12. produce : Đúng 13. uncontrolable : Sai Đáp án đúng: uncontrollable 14. breathing : Đúng 15. death : Đúng 16. stands : Đúng 17. separated : Đúng 18. swetie : Sai Đáp án đúng: sweaty 19. convernations : Sai Đáp án đúng: combination 20. Không trả lời Đáp án đúng: another 21. single : Đúng 22. material : Đúng 23. other : Đúng 24. places : Đúng 25. risk : Sai Đáp án đúng: wrist 26. mind : Đúng 27. temperature : Đúng 28. alcohol : Đúng 29. ability : Đúng 30. experts : Đúng   06:48:45 11-30-2018

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
Đề Thi Tốt nghiệp Tiếng Anh 2012- Mã đề 197 23:14 - 01/12/2018 9
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 001 23:29 - 01/12/2018 9

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.