Lee Yam

Thông tin hồ sơ

Lee Yam
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
344 GOLD
(VIP)
Namless
ĐIỂM THÀNH TÍCH
281 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
990

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Câu này thực ra đã viết sai chính tả rồi thưa bạn,chính xác thì đó là "IS"=>English is easy to learn,và bạn cũng có thể đảo lại thành :It is easy to learn English

Còn đối với ID,nó là từ viết tắt của Identification,nghĩa là các loại giấy tờ hay chứng từ nhằm chứng minh,và nhận dạng ai đó.

Chúc bạn học tốt nhé!

05:38:08 08-28-2012

the little girl's voice is so cute..her Dad must be a great father..this audio's really interesting.thank u for sharing!

06:31:40 08-15-2012

Wow..this website has a new face..everything is so perfect and excellent!!!i just can say nothing..really really admire the admins.Thanks for share us!

06:23:20 08-15-2012

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 002 04:06 - 19/08/2012 6
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 001 03:56 - 19/08/2012 6

Tài liệu đã download

Bạn chưa download tài liệu. Hi vọng bạn tìm được tài liệu cần thiết trên tienganhVIP.

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Mô tả qua tranh: Bài 34 03:53 - 19/08/2012 8 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 29 15:49 - 19/08/2012 10 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 30 01:50 - 20/08/2012 9 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 9 13:52 - 20/08/2012 6 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 18 13:57 - 20/08/2012 9 Xem
Viết lại câu: Bài tập 8 14:33 - 20/08/2012 3 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 8 14:34 - 20/08/2012 9 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 7 14:38 - 20/08/2012 7 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 6 14:40 - 20/08/2012 10 Xem
Viết luận: Chủ đề 14 15:32 - 20/08/2012 10 Xem