Nguyễn Thị Lan Dung

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Lan Dung
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
ldungmt
ĐIỂM THÀNH TÍCH
38 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
204

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: 185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays 13:35 - 13/03/2013
Ebook: Ngữ pháp TOEFL 06:39 - 17/10/2012
Ebook: Selected Essays 06:39 - 17/10/2012
Ebook: IELTS WRITING 06:39 - 17/10/2012
Ebook: 185 TOEFL Writing (TWE) Topics and Model Essays 06:37 - 17/10/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 6 16:53 - 16/08/2012 5 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 5 17:33 - 16/08/2012 9 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 4 18:37 - 16/08/2012 4 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 3 03:21 - 17/08/2012 6 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 7 04:08 - 17/08/2012 4 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 16 07:39 - 17/08/2012 8 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 17 05:21 - 18/08/2012 7 Xem
Viết luận: Chủ đề 13 07:33 - 19/08/2012 9 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 18 08:20 - 19/08/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 34 08:25 - 19/08/2012 8 Xem