Phạm Văn Hùng

Thông tin hồ sơ

Phạm Văn Hùng
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
phamhungxdcd
ĐIỂM THÀNH TÍCH
12 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
78

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: IELTS SECRETS 08:09 - 25/03/2013
Ebook: IELTS SECRETS 08:09 - 25/03/2013
Ebook: IELTS SECRETS 08:09 - 25/03/2013
Ebook: IELTS SPOKEN REAL TEST 08:08 - 25/03/2013
Ebook: IELTS SPOKEN REAL TEST 08:08 - 25/03/2013
Ebook: IELTS SPOKEN REAL TEST 08:08 - 25/03/2013
Ebook: IELTS Handbook 2005 08:07 - 25/03/2013
Ebook: IELTS Handbook 2005 08:07 - 25/03/2013
Ebook: IELTS Handbook 2005 08:07 - 25/03/2013
Ebook: Preporation And Practice Reading 08:07 - 25/03/2013

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 30 17:35 - 09/10/2012 4 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 33 04:18 - 17/10/2012 4 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 34 16:59 - 18/10/2012 4 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 35 15:49 - 22/10/2012 4 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 2 15:52 - 10/11/2012 6 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 48 17:16 - 07/12/2012 8 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 41 04:26 - 10/12/2012 7 Xem
Sắp xếp từ hoàn thành câu: Bài tập 8 02:07 - 17/12/2012 8 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 50 02:16 - 17/12/2012 3 Xem
Viết luận: Chủ đề 28 16:02 - 17/12/2012 9 Xem