tran quynh ngoc phuong

Thông tin hồ sơ

tran quynh ngoc phuong
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
tranquynhngocphuong
ĐIỂM THÀNH TÍCH
139 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
462

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Has chuyển thành HAVE

 

12:50:54 10-27-2012

Please check the tests carefully before upload, there are some sentences which their answers are different.

 

03:43:34 10-17-2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Viết lại câu: Bài tập 16 10:35 - 05/10/2012 9 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 30 05:37 - 11/10/2012 9 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 31 05:44 - 11/10/2012 7 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 32 07:28 - 15/10/2012 9 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 42 08:16 - 16/10/2012 8 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 30 07:06 - 17/10/2012 8 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 33 08:23 - 17/10/2012 10 Xem
Viết lại câu: Bài tập 18 08:36 - 17/10/2012 8 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 34 06:26 - 18/10/2012 10 Xem
Nghe và viết lại: Bài tập 35 05:05 - 23/10/2012 10 Xem