Pham Quynh

Thông tin hồ sơ

Pham Quynh
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
225 GOLD
(VIP)
Pham Quynh
ĐIỂM THÀNH TÍCH
2 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
14

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Các bài thi đã làm

Bài test Ngày thi Điểm
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 001 11:44 - 30/08/2012 7
Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ A-Đề 002 15:21 - 12/09/2012 7

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Sách ngữ pháp tiếng Anh 16:46 - 30/10/2012
Ebook: Sách ngữ pháp tiếng Anh 16:46 - 30/10/2012
Ebook: Sách ngữ pháp tiếng Anh 16:46 - 30/10/2012
Ebook: Hướng dẫn dự thi TOEIC 16:15 - 15/08/2012
Đề thi TOEIC-01 ( Listening +Reading) 16:08 - 15/08/2012
Đề thi TOEIC-01 ( Listening +Reading) 16:04 - 15/08/2012
Ebook: Luyện dịch Việt Anh 17:24 - 22/07/2012
Mẫu CV-Resume-Accountant-Auditor 17:24 - 22/07/2012
Mẫu CV-Teacher-resume 17:19 - 22/07/2012
Mẫu CV-Marketing-Manager-Resume-Template 17:09 - 22/07/2012

Bài dự thi đã gửi

Bạn chưa tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia gửi bài dự thi trên tienganhVIP.