cuc

Thông tin hồ sơ

cuc
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
61 GOLD
(VIP)
cucvcu
ĐIỂM THÀNH TÍCH
192 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
674

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

i want to join in speaking E club

02:25:47 08-13-2012

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Bài tập tiếng Anh theo chủ đề 15:16 - 11/10/2012
Ebook: Bài tập tiếng Anh theo chủ đề 15:16 - 11/10/2012
Đề thi TOEIC-08+09-2008 02:53 - 27/07/2012
Đề thi TOEIC-02-2009 02:51 - 27/07/2012
Đề thi TOEIC-01 ( Listening +Reading) 02:51 - 27/07/2012
Ebook: Check Your English Vocabulary for TOEIC 02:49 - 27/07/2012
Ebook: 100 TOEIC Preparation Tests 02:49 - 27/07/2012
Ebook: Success Toeic 02:49 - 27/07/2012
Ebook: Chiến lược học tập và Luyện thi TOEIC 02:48 - 27/07/2012
Ebook: Accounting Demystified 01:35 - 26/07/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Bài dịch số 4: Good People 15:27 - 21/05/2012 0 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 15 07:20 - 29/06/2012 0 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 20 04:44 - 17/07/2012 0 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 19 05:00 - 17/07/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 19 05:45 - 18/07/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 20 05:52 - 18/07/2012 8 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 21 05:58 - 18/07/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 22 06:07 - 18/07/2012 10 Xem
Viết luận- Chủ đề 7 08:51 - 18/07/2012 7 Xem
Viết luận- Chủ đề 8 15:25 - 19/07/2012 7 Xem