hothidoantrang

Thông tin hồ sơ

hothidoantrang
*********************
Bạn hãy đăng nhập để kết bạn
0 GOLD
(MEMBER)
hothidoantrang
ĐIỂM THÀNH TÍCH
353 Điểm
ĐIỂM HỌC TẬP
1115

Bạn bè

Bình luận mới nhất của bạn

Bạn chưa có bình luận nào trên tienganhVIP. Mời bạn tham gia bình luận các tin bài trên tienganhVIP.

Tài liệu đã download

Tài liệu Ngày download
Ebook: Tiếng anh chuyên ngành Môi trường 08:18 - 24/05/2015
Ebook: 100 TOEIC Preparation Tests 13:05 - 19/09/2012
Ebook: 100 TOEIC Preparation Tests 13:05 - 19/09/2012
Ebook: 100 TOEIC Preparation Tests 13:05 - 19/09/2012
Ebook: Prepare For IELTS 11:00 - 19/09/2012
Ebook: Prepare For IELTS 11:00 - 19/09/2012
Ebook: Prepare For IELTS 11:00 - 19/09/2012
Ebook: Technical Writing Made Easier 10:59 - 19/09/2012
Ebook: Technical Writing Made Easier 10:59 - 19/09/2012
Ebook: Technical Writing Made Easier 10:59 - 19/09/2012

Bài dự thi đã gửi

Click vào xem để xem chi tiết. Nếu bạn không xem được, hãy chắc chắc là trình duyệt của bạn cho phép mở cửa sổ popup.
Bài dự thi Ngày gửi Kết quả Xem
Bài dịch số 4: Good People 05:21 - 14/05/2012 10 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 2 00:21 - 15/05/2012 10 Xem
Dịch Việt Anh: Bài 1 09:38 - 27/05/2012 9 Xem
Viết lại câu: Bài tập 2 10:13 - 27/05/2012 7 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 3 15:14 - 31/05/2012 5 Xem
Bài dịch số 5: Mother’s Day 15:29 - 31/05/2012 8 Xem
Viết lại câu: Bài tập 3 23:59 - 04/06/2012 6 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 4 15:14 - 05/06/2012 5 Xem
Mô tả qua tranh: Bài 5 14:21 - 10/06/2012 10 Xem
Dịch Anh-Việt: Bài số 6 08:41 - 13/06/2012 8 Xem