Video - Chủ đề: Entertainment

Clip1: Hunger Games
đăng bởi admin, ngày 13/09/2012, 2392 lượt xem
Clip2: America’s Got Talent 2010 - Haspop
đăng bởi admin, ngày 13/09/2012, 1461 lượt xem
Clip3: America’s Got Talent 2012 - Victoria Jacoby
đăng bởi admin, ngày 14/09/2012, 1304 lượt xem
Clip4: America’s Got Talent 2012 - Fighting Gravity
đăng bởi admin, ngày 14/09/2012, 1164 lượt xem
Clip5: American idol 2012
đăng bởi admin, ngày 14/09/2012, 1283 lượt xem
Clip6: Britain’s Got Talent 2012– Ryan
đăng bởi admin, ngày 14/09/2012, 1208 lượt xem