Nghe và viết lại: Bài tập 31

Điểm học tập 7
Điểm thành tích 1

Thành viên gửi bài:

tranquynhngocphuong
Ngày gửi bài: 05:44 - 11/10/2012

Nhận xét của giáo viên:

1. Don't play games with me!

2. Can you help me? I can't think how seem to get the this computer to work.

 

ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

 

Bài tập 31: Nhiệm vụ của các bạn là Nghe và viết lại 2 câu dưới đây: 

Câu 1 ( 5đ): 

Câu 2 ( 5đ):

1. Don't play games with me!

2. Can you help me? I can't think how to get the computer to work.