Mô tả qua tranh: Bài 68

Điểm học tập 6

Thành viên gửi bài:

tiffanytae94
Ngày gửi bài: 01:18 - 22/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

He is trying to hit the ball.

Nhận xét: Câu của bạn nên sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang sảy ra. Cố gắng phát huy.

Chúc bạn luôn học tốt!

try to do : Cố gắng làm gì

try + Ving: thử làm gì


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Từ gợi ý: try/ ball

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  try/ ball sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

He try to hit the ball.