Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 39

Điểm học tập 9
Điểm thành tích 3

Thành viên gửi bài:

phuongthaiyen79
Ngày gửi bài: 13:42 - 22/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

I think everyone is the hall. There are a lot of students and a teacher. Maybe They are talking about something. The students look very excited. They are raising their hand to give the idear.I think they come from many countries in the world. They are discussing about something that relate to the problem of the world.In my view, they are good students to represent for their country to take part in the meeting.There are both boys and girls. The boys look very handsome while the girls are very pretty and graceful. They are very intelligent.The teacher looks handsome and smart (chi động từ theo "The teacher") . I think he is a professor. He is speaking about the world .

Nhận xét: Bài viết của bạn khá tốt. Cố gắng phát huy.

Chúc bạn luôn học tốt!


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

I think everyone is the hall. There are alot of students and a teacher. Maybe They are talking about something. The students look very excited. They are raising their hand to give the idear.I think they come from many countries in the world. They are discussing about something that relate to the problem of the world.In my view, they are good students to represent for their country to take part in the meeting.There are both boys and girls. The boys look very handsome while the girls are very pretty and graceful. they are very intelligent.The teacher look handsome and smart. I think he is a professor. He is speaking about the world .