Mô tả qua tranh: Bài 68

Điểm học tập 10
Điểm thành tích 4

Thành viên gửi bài:

hothidoantrang
Ngày gửi bài: 13:55 - 22/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

He is trying to hit the ball.

Nhận xét: Câu của bạn khá tốt. Cố gắng phát huy.

Chúc bạn luôn học tốt!

try to do : Cố gắng làm gì

try + Ving: thử làm gì


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Từ gợi ý: try/ ball

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  try/ ball sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

He is trying to hit the ball.