Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 39

Điểm học tập 7
Điểm thành tích 1

Thành viên gửi bài:

tiffanytae94
Ngày gửi bài: 09:23 - 23/01/2013

Nhận xét của giáo viên:

Look at the picture you can see one teacher among in class,with many students.I think they are college students.The teacher  is teaching a lesson,and some students are raising their hands to share their opinion  with teacher.It’s popular in foreign’s classes.The students and the teacher are discussing about lesson,but in Viet Nam’s classes.The teacher talks and students just write down everything,they don’t say anything to share their idea.That’s not good for studying.

Chú ý sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diến tả hành động đang sảy ra.

Raise one's hands: giơ tay

Giới từ + VingĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

 

Look at the picture you can see one teacher among in class,with many students.I think they are college students.The teacher  is teaching a lesson,and some students raise hands to share their opinion  with teacher.It’s popular in foreign’s classes.The students and the teacher discuss about lesson,but in Viet Nam’s classes.The teacher talk and students just write down everything,they don’t say anything to share their idea.That’s not good for study