Dịch Việt Anh: Bài 49

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

thienkim1209
Ngày gửi bài: 12:34 - 24/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Dịch Việt Anh: Bài 49

Thẻ chứng minh nhân dân là gì?

A: Xin chào, tôi muốn mở một tài khoản trong ngân hàng của bạn.

B: Bạn có thể chỉ cho tôi xem giấy chứng minh nhân dân của bạn không?

A: Thẻ chứng minh nhân dân là gì vậy?

B: Thẻ chứng minh nhân dân cho biết đặc điểm nhận dạng bạn. Nó thường có một bức ảnh trên đó. Một bằng lái xe, một giấy thông hành và một thẻ nhân viên hoặc thẻ học sinh là các loại thẻ chứng minh nhân dân phổ biến nhất. Bạn cần một thẻ chứng minh nhân dân để mở một tài khoản.

A: Cảm ơn bạn đã cho tôi biết về điều này. Tôi là sinh viên nước ngoài và tôi chưa có thẻ sinh viên. Nhưng tôi có giấy thông hành ở đây.

A: Hi, I want to open an account in your bank.

B: Can you give me your ID?

A: What is the ID?

B: The ID displays apperiance characteristic of you. It often has a picture on there. A certificate driver, a passport and a staff card or pupil card are the most popular ID. You need an ID in order to open an account.

A: Thanks you for giving me about that. I'm a foreign student and I haven't student card. But I have a passport here.