Mô tả qua tranh: Bài 69

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

tiffanytae94
Ngày gửi bài: 01:33 - 30/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Từ gợi ý: marry/ romantic

Yêu cầu: hãy viết một câu tiếng Anh miêu tả bức tranh đó.

Chú ý: Trong câu, bạn phải sử dụng cả 2 từ gợi ý đã cho. Bạn có thể tự do thay đổi hình thái và thứ tự của 2 từ đó. Câu viết của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên tiêu chí: sử dụng ngữ pháp phù hợp và nội dung đúng với bức tranh

( Tham khảo dịch nghĩa, ví dụ, thành ngữ liên quan đến từ  marry/ romantic sau khi  hết hạn bài dự thi)

 

He is asking her to married as a romantic tale.