Mô tả qua tranh ( Free-style): Bài 40

Điểm học tập

Thành viên gửi bài:

ngocha1206
Ngày gửi bài: 02:23 - 31/01/2013

Nhận xét của giáo viên:


ĐỀ BÀI GỐC BÀI DỰ THI

Sau đây là một bức tranh. Các bạn hãy viết (vào phần phản hồi, nhận xét) một một đoạn văn ngắn để miêu tả bức tranh đó.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Viết câu đúng ngữ pháp, cách đặt câu hay

+ Mô tả chi tiết bức tranh

They are making to carry out a chemistry experiment.