Kết quả: Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ B-Đề 001

Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh-Trình độ B-Đề 001

1. "There are ________ leftovers for you in the fridge", she cried out.

(A) few

(B) a few

(C) little

(D) a little

2. I think he should ________ a room in one of the hotels.

(A) book

(B) to book

(C) booked

(D) booking

3. Could you please tell me if you have any electric typewriters ________?

(A) in store

(B) in order

(C) in supply

(D) in stock

4. I'm afraid I've got ________ my bank as soon as possible.

(A) go

(B) to go

(C) to go to

(D) going

5. - You look very tired. - I ________ papers all day.

(A) have been marking

(B) had been marking

(C) am marking

(D) had marked

6. ________ going to the party.

(A) Everybody are

(B) Every people is

(C) Every people are

(D) Everyone is

7. Her landlord gave her two month's ________ to quit.

(A) warn

(B) note

(C) notice

(D) allowance

8. They ________ their examinations at the end of the next month.

(A) take

(B) took

(C) takes

(D) are going to take

9. When the house is not occupied, it is ________.

(A) rented

(B) timid

(C) valueless

(D) vacant

10. Janet and Joe seem to get ________ very well together.

(A) on

(B) in

(C) by

(D) off

11. Unfortunately, very few books published each year ________ toward improving men's relationship with each other.

(A) have a bad effect

(B) do a great deal of damage

(C) make a significant contribution

(D) are neither good nor bad when it comes

12. I don't like iced tea, and ________.

(A) she doesn't too

(B) either doesn't she

(C) neither does she

(D) she doesn't neither

13. "The ________ response I got from her really drove me crazy", he sighed.

(A) few

(B) a few

(C) little

(D) a little

14. You're ________ who noticed that.

(A) the single

(B) the only

(C) only one

(D) the only one

15. The Director has just gone on his ________ leave. He gets four weeks' holiday a year and he is taking it all at the same time. So if you wish to see him, come back in a month's time.

(A) annual

(B) temporary

(C) regular

(D) permanent

16. I am ________ this essay right now.

(A) finish

(B) to finish

(C) finish to

(D) finished

17. ________ people can live without any money.

(A) few

(B) a few

(C) little

(D) a little

18. I don't think he would mind ________ there with me.

(A) going

(B) go to

(C) go

(D) to go

19. ________ he leaves or I leave.

(A) Neither

(B) Only

(C) Unless

(D) Either

20. ________ to Professor Martin since last Monday?

(A) did you talk

(B) have you talked

(C) had you talked

(D) do you talk


Gửi ý kiến của bạn

Bạn phải đăng nhập mới gửi được bình luận. Nếu bạn chưa là thành viên thì hãy click vào đây để đăng ký
ghostfire123
đăng lúc 01:29 - 25/05/2017

20p 10 mark

very nice 

 

  0
  1
dangboy9a1
đăng lúc 09:11 - 23/10/2016

huhu 7 điểm   với trình độ lớp 9

 

  0
  0
Duong Nguyen
đăng lúc 20:02 - 27/04/2016

Điểm cao nhất là bao nhiu v?

 

  0
  0
phucpt
đăng lúc 02:13 - 15/12/2015

sao khong thay bai test vay 

 

  0
  0
lanhuong007
đăng lúc 06:33 - 24/07/2014

lam sao de vao thi thử đây mọi người?

 

  0
  0
hpl_82
đăng lúc 20:31 - 22/06/2014

hu hu. minh van kem qua

  0
  1
vothoandt2014
đăng lúc 10:01 - 19/04/2014

Ôi sao mình tệ quá, cần cố gắng hơn..huhu

  0
  0
đăng lúc 20:14 - 26/07/2013

13. "The ________ response I got from her really drove me crazy", he sighed.

(A) few

(B) a few

(C) little

(D) a little

có ai giải thích hộ tớ tại sao không phải là a little mà là little, trong khi little thường mang ý phủ định, câu trên ko có mang ý phủ định, hay là vì sau the ko có mạo từ nữa??

  1
  0
meocondangyeu
đăng lúc 07:35 - 19/11/2012

may pan duoc diem 10 kham phuc thiet do khong  pit may pan la kieu jh ma 1/2 phut la xong ma lai dung nhu the doc toi dau chon  lien ay

minh doc that nhanh cung mat 5 phut chua ke phaisuy nghi de cho dap an nhanh cung mat 10phut

 

  0
  0
honganh89
đăng lúc 19:06 - 09/10/2012

Đề giàu kiến thức, Rất phù hợp để ôn luyện

  0
  0